Öğrenci


Türkiye İstatistiki Veri Kaynakları


Uluslararası İstatistiki Veri Kaynakları


Staj ​ 


Bölümümüz staj koordinatörü: Yard.Doç.Dr.Leyla Yücel

Ekonometri Bölümü'nden sorumlu öğrenci işleri çalışanımız:

Gökhan Tektaş

gokhan.tektas@istanbul.edu.tr

Dahili: 11520


Öğrenci işleri:

iktisat.ogrenci@istanbul.edu.tr

Türk Dünyası İktisadi Araştırmalar Kulübü

Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Kutluk Kağan SÜMER


Ekonometri Kulübü:

Danışman Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Aycan HEPSAĞ