Tezler

SOYADI

ADI

MEZUNİYET TARİHİ

TEZ BAŞLIĞI

BAŞAR

KANAT

2.08.1983

YATIRIM PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LAWLER

VEBELL ALGORİTMASININ KULLANILMASI VE RİSK ANALİZİ

AKÇAKAYALI

MEHMET

15.05.1986

BAŞABAŞ ANALİZİ

MONTAKAB

HEDAYAT

23.05.1986

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA ULAŞTIRMA PROJELERİ VE

İRAN PETROL SANAYİNDE BİR UYGULAMA

KOLUKISA

ÇETİN

21.11.1986

SONSUZ GELİŞ KAYNAKLI VE ÇOK KANALLI KUYRUK

MODELLERİNİN İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

GÜLER

FAZIL

19.11.1986

TÜRKİYE'DE ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TÜZGİRAY

ERDEM

18.11.1986

OLASILIK ORANLARININ ARDAŞIK TESTİ

NEMLİOĞLU

ALİ KARUN

19.11.1986

EKONOMİK MODELLERDE SPESİFİKASYON

BÜYÜKLÜ

ALİ HAKAN

27.11.1986

İTHAL EDİLEN ENFLASYON ÜZERİNE EKONOMETRİ

SİMÜLASYON ÇALIŞMLARI

YILDIZ

DOĞAN

14.04.1987

TÜRKİYE'DE KAĞIT-KARTON ÜRETİM VE TALEBİNDEKİ

GELİŞMELER

ÇOŞKUN

NİHAN

21.04.1987

HİPOTEZ TESTLERİ

YOLSAL

EMİNE ŞEBNEM

5.11.1987

REGRASYON DENKLEMLERİNDE VARYANSLARIN EŞİTSİZLİĞİ

VE DÜZELTİLMESİ YÖNTEMLERİ

TONBAŞI

NERGİS

5.11.1987

OTOKORRELASYON SAPTANMASI, SONUÇLARI VE TASHİH

BİÇİMLERİ

ÇİL

NİLGÜN

14.12.1987

TÜRKİYE'DE DIŞ TİCARET ANALİZLERİNİN EKONOMETRİK

ANALİZİ

NALBANTOĞLU

NURSEL

9.11.1987

İKİ TAHMİN TEKNİĞİNİN BİR MODEL ÜZERİNDE

KARŞILAŞTIRILMASI

DİKMEN

NEDİM

4.04.1988

SİGARA SANAYİ YATIRIM PROJELERİ YÖNETİMİ

YALINGÜN

PÜNHAN

8.04.1983

SATIŞ TAHMİNLERİ VE UYGULAMASI

YALÇIN

ERKAN

11.10.1988

TÜRKİYE'DE FİYAT İNDEKSLERİ

TİMUR

MEHMET EMİN

20.10.1988

TAŞKÖMÜR MADENCİLİĞİ ÜZERİNE EKONOMETRİK

ÜRETİM FONKSİYONU ÇALIŞMALARI

GÜRKANER

KAYAHAN

5.12.1988

TÜRKİYE'DE OTOMOBİL ENDÜSTRİSİNİN EKONOMETRİK

TALEP ANALİZİ (1967-1986)

TACİSER

YILDIZ

22.10.1988

TÜRKİYE'DE AYÇİÇEK YAĞI TALEP ANALİZİ

DAWOOD

KHİDİR HOSSAİN

1.11.1988

OPEC PETROL ÜRETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR DENEME

ATUKEREN

ERDAL

3.10.1988

TÜRKİYEDE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARIN

BELİRLEYİCİLERİ: BİR EKONOMETRİK MODEL

DENEMESİ(1963-1986)

DEMİRAY

METİN

11.10.1989

TÜRKİYEDE TURİZM GELİRLERİNİN HESAPLANMASI VE

ELEŞTİRİSİ

AKTUĞ

SİBEL

21.09.1989

ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ HAVZASI İŞ KAZALARINDAKİ

ÖLÜM ORANLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER


DENİZ

NAİM

14.11.1989

TÜRKİYE İHRACATINI YAPISAL VE SAYISAL GELİŞİMİ VE

EKONOMETRİK ANALİZ

KUMRU

EBRU HÜCRAN

2.11.1989

İMALAT SANAYİNDE ELEKTRİK ENERJİSİ KULLANIMI

YILDIZ

AYDIN

1.02.1990

PERT-MALİYET ANALİZİ

TOKER

AYHAN

30.10.1989

GELECEK TAHMİNİ

KAYA

HALİL

11.06.1990

DIŞ TİCARET POLİTİKALARI İÇİNDE İHRACATI TEŞVİK

POLİTİKALARIN YERİ, TÜRKİYEDE İHRACATTA VERGİ

İADESİ UYGULAMASI

TAŞKIN

TURGAY

25.06.1990

TÜRKİYE'DE YATIRIMLARIN SEYRİ VE YATIRIMLARLA

İLGİLİ EKONOMETRİK MODEL UYGULAMALARI

VARLIK

BİNNAZ BİRNUR

16.04.1990

TÜRKİYE'DE 1970-1988 DÖNEMİNDE MEVDUATIN GELİŞİMİ

TUNCER

CENGİZ

18.09.1990

TÜRKİYE'DE HABERLEŞME HİZMETLERİ

GÜRE

ÖZDEN

18.09.1990

AVRUPA TOPLULUĞU-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE FINDIĞIN

YERİ VE ÖNEMİ

ACARI

MUHARREM

30.10.1990

CPM İŞ PROGRAMI-CPM MALİYET TEKNİĞİ

ANAYURT

AYŞEGÜL

28.01.1991

HİSSE SENEDİ DEĞERLEME MODELLEİRNDE FİNANSAL

ORANLARININ EKONOMETİK MODELLERLE İNCELENMESİ

YAVUZ

MEHMET

28.06.1991

TÜRKİYENİN ULAŞTIRMASINDA DEMİRYOLU HİZMETLERİ VE

DEMİRYOLU HİZMETLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR

ARAŞTIRMA

USTAOĞLU

OYA SEVİM

14.05.1991

SİGORTACILIK FAALİYETLERİ VE ŞARK SİGORTA ÖRNEĞİ

AKÇAY

MÜGE

14.05.1991

REKLAMIN EKONOMİK VERİMLİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE

TELEVİZYON REKLAMLARI

EYYÜBOĞLU

NURHAN

25.12.1990

DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİNDE BAĞIMSIZ

DEĞİŞKEN SEÇİM YÖNTEMLERİ VE ÖLÇÜMLERİ

YAŞİN

SİBEL

31.10.1990

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMANIN ÖNEMİ VE DIŞ

SATIM ŞİRKETİ ARACILIĞI İLE İHRACAT FAALİYETİNDE

BULUNAN BİR İŞLETMENİN

PLANLAMA ÇALIŞMALARININ ANALİZİ

DİZMEN

SEDAT

9.09.1991

ENFLASYONA SEBEP OLAN KLASİK FAKTÖRLERE

EKONOMETRİKSEL YAKLAŞIM

KAYMAKÇI

CEM ALİ

19.03.1991

GENEL OLARAK ORTA VADELİ KREDİLER VE İMKB'YE

KAYITLI KİMYA SEKTÖRÜ FİRMALARININ ORTA VE UZUN

VADELİ KREDİLERİ

KEÇEMEN

SÜLEYMAN

17.12.1991

THY GELİRLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

ÇAVUŞOĞLU

GÖKHAN

18.11.1991

MARİNA YATIRIMI ÜZERİNE FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

TIĞ

ORHAN

28.02.1992

YATIRIMPROJELERİNİN HAZIRLANMASI VE

DEĞERLENDİRİLMESİ

SÜMER

KUTLUK KAĞAN

13.05.1992

MERKEZİ PLANCI EKONOMİLERDEN PİYASA EKONOMİSİNE

GEÇİŞTE PLANLAMA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER

TOPLULUĞUNDAKİ TÜRK CUMHURİYETLERİNİN İKTİSADİ

POTANSİYELLERİ

KAHYAOĞLU

FUNDA HATİCE

24.06.1992

DEMİR-.ÇELİK SEKTÖRÜ ÜZERİNE EKONOMETİRK BİR

ARAŞTIRMA

ÇAVDARLIER

BERNA

13.10.1992

TURİZM İŞLETMELERİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİ

TAŞKIN

SEMRA

7.10.1992

GENEL OLARAK TURİZM SEKTÖRÜ VE TÜRKİYEDE TURİZM

GELİRLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR MODEL DENEMESİ

DARSARA

MANİNJE HADİNEJAD

23.10.1992

İÇ VE DIŞ TİCARET HADLERİNDEKİ DEĞİŞMELER ÜZERİNDE

EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA

ILDIZ

ZAFER

17.02.1983

TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SANAYİNDE TAŞIMA OPTİMİZASYONU

KHLAFALLA

FAYSAL

18.11.1993

TÜRKİYEDE YATIRIMLAR ÜZERİNDE EKONOMETRİK BİR

ÇALIŞMA

YILMAZ

GÜLER

6.09.1993

İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE İÇ PİYASAYA YÖNELİK OYUN TEORİSİ

UYGULAMASI

ERKMAN

MURAT

13.12.1993

KARŞILAŞTIRMALI ENFLASYONİST BÜYÜME MODELLERİ

ASLAN

ESMA ESİN

17.11.1994

TÜRKİYEDE EĞİTİM VE YAPISI

ŞENGÜN

MELTEM

12.10.1994

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ EKONOMETRİK TALEP TAHMİNİ

AVŞAR

VEHBİ

12.12.1994

TASARRUFLARIN KAYNAĞI VE TÜRKİYE'DE TASARRUFLAR

ULUTÜRK

SEMA

20.10.1994

GELECEK TAHMİNİNDE ARIMA MODELLERİ VE BİR UYGULAMA

SÖZER

AYGÜL

14.02.1994

HİSSE SENETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE

TÜRKİYE'DE HİSSE SENEDİ FİYATLARINI ETKİLEYEN

FAKTÖRLER ÜZERİNDE

EKONOMETRİK MODELLER

AVŞAR

SELİM

12.12.1994

TÜRKİYEDE TURİZM YATIRIMLARINDAKİ GELİŞMELERİN

UYGULANAN TEŞVİK POLİTİKALARI AÇISINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ(1980-1993)

GÖKTAŞ

ÖZLEM

24.01.1994

TÜRK TEKSTİL HAZIR GİYİM ÜRETİM VE İHRACATINA

EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM

AYDEMİRAL

BERNA

30.10.1995

TÜRKİYE'DE PLANLI DÖNEMDE YATIRIMLAR VE YATIRIMLAR

ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA

KÜTAHNECİOĞLU

A. SUAT

14.05.1996

GÖLGE DEĞİŞKENLER EKONOMETRİK MODELLERDEKİ

ETKİLERİ VE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ÜZERİNDE

İNCELENMESİ

YAZICI

ARZU

25.07.1996

EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARININ ÜRETİMİNİN

EKONOMETRİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ

KARACA

AYDIN

26.02.1996

TÜRKİYE'DE YABANCI SERMAYENİN GELİŞİMİ ÜZERİNE

EKONOMETRİK BİR DENEME

GÜRSES

HÜLYA

12.12.1996

İKİ ŞIKLI TERCİH MODELLERİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA

UYGULANMASI:LOJİSTİK VE PROBİT MODELLER

ALAN

ÖMER

5.02.1997

TÜRKİYE'DE İÇ BORÇLANMAYI ETKİLEYEN İKTİSAT

POLİTİKALARI

ÖZMEN

BEHÇET SÜHA

5.11.1997

LOGİT VE DOĞRUSAL OLASILIK MODELİNİN CARİ ORANLARA

UYGULANMASI

AKTAŞ

ZEYNEP

16.12.1997

HİSSE SENETLERİNİN DEĞER TANIMLARI FİYAT

HAREKETLERİNİN TANINMASI VE TÜRKİYE'DE HİSSE

SENETLERİ PİYASASI

EROY

GÖKHAN

27.03.1997

NEDENSELLİK TESTLERİN İKTİSADİ VERİLERE KARŞI

DUYARLILIĞININ İNCELENMESİ

ŞİRİNOĞLU

BERNA

21.10.1997

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇERİSİNDE SSK-PRİM

GELİRLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA

TOKGÖZ

SEYRAN

16.06.1999

MODERN YATIRIM TEORİSİ VE İMKB MALİ SEKTÖR ÜZERİNE

BİR UYGULAMA(1993-1998)

GÜNÇAVDI

ŞENER

7.12.1999

1983-1998 DÖNEMİ DÖVİZ KURLARININ ENFLASYONA ETKİSİ

GÜNAYDIN

ERGİN

27.03.1995

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN MAKRO EKONOMİK DEĞİŞKENLERLE

İLİŞKİSİ ÜSTÜNE EKONOMETRİK BİR ÇALIŞMA

YERDELEN

FERDA

20.09.2001

DAĞITILMIŞ GECİKMELİ MODELLERİN ANALİZİ VE FİRMA

VERİLERİNE UYGULANMASI

AKAY

ALPARSLAN

26.07.2001

MATHEMATİCA İLE İKTİSADİ ZAMAN SERİLERİNİN SPECTAL

ANALİZİ

KURTULUŞ

BORA

19.09.2002

İKTİSADİ ZAMAN SERİLERİNİN ARIMA MODELLERİNİN

MÜDAHALE ANALİZİ İLE BİRLİKTE KULLANILMASI

CİĞEROĞLU

ERKUT

1.08.2002

SİMPLEKS YÖNTEMİ İLE BİR KOZMETİK İŞLETMESİNDE KAR

EN BÜYÜKLEMESİ

GÜLER

TALAT

29.05.2003

FRANCHISING VE TÜRKİYE'DE UYGULAMASI

İŞBİLEN

LEYLA

15.09.2005

BULANIK REGRESYON: TÜRKİYE'DE 1980-2004 DÖNEMİNDE

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BULANIK TAHMİNİNE İLİŞKİN BİR

UYGULAMA

AYDIN

NOYAN

27.10.2005

GÖLGE DEĞİŞKENLERİN KULLANIMI VE ÇEŞİTLİ

UYGULAMALAR

LI

ZHAOYANG

27.02.2006

MATRİS AYRIŞIMI

EKİCİ

OYA

15.09.2005

BAYESYEN REGRESYON VE WINBUGS İLE BİR UYGULAMA

ALTAYLIGİL

YASİN BARIŞ

16.09.2004

ÇOK DEĞİŞKENLİ VERİLERDE VE REGRESYONDA DERİNLİK

ÖLÇÜLERİ

SATMAN

MEHMET HAKAN

15.09.2005

DOĞRUSAL REGRESYONDA AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİS

YÖNTEMLERİ

GÜRİŞ

BURAK

15.09.2005

ÜLKELERİN KALKINMIŞLIK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN

FAKTÖRLERİN ÇOK SEÇENEKLİ TERCİH MODELLERİ

İLE İNCELENMESİ

KIRAN

BURCU

28.09.2006

SEKTÖREL BAZDA HİSSE SENETLERİ GETİRİ

VOLATİLİTESİNİN

ASİMETRİK KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ

İLE TAHMİN

ERGÜN

ÖZGÜR

22.03.2007

RASTLANTISAL ETKİLİ DİNAMİK PANEL VERİ MODELLERİNDE

PARAMETRELERİN GENELLEŞTİRİLMİŞ MOMENTLER METODU

İLE TAHMİN EDİLMESİ

VE BİR SİMÜLASYON ÇALIŞMASI

ER

GÜZİN

22.03.2007

RİSK YÖNETİMİ VE PİYASA RİSKİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

BOZKÖYLÜ

EDA

22.03.2007

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE FUTBOLUN DEĞİŞİM SÜRECİ,

2002-2005 VERİLERİYLE TÜRKİYE'DE OYUNCU PERFORMANSI

ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME

GEYLAN

FEYZA

15.03.2007

KURUMSAL PERFORMANS ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

SARIBAŞ

ZEYNEP 

8.02.2007

TÜRKİYE'DE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİNİ ETKİLEYEN

FAKTÖRLER VE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ

YILANCI

VELİ 

27.09.2007

EŞİK OTOREGRESİF MODELLERDE BİRİM KÖK TESTİ İLE

SATIN ALMA SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN SINANMASI

HEPSAĞ

AYCAN

21.09.2007

PARAMETRİK OLMAYAN REGRESYON VE TAHMİN

YÖNTEMLERİ:İMKB'DE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNE

AİT PİYASA RİSKİNİN TAHMİNİ BİR UYGULAMA

ALTUN

SERAP

27.03.2008

RİSKE MARUZ DEĞER (VaR) VE HİSSE SENETLERİ ÜZERİNE

BİR UYGULAMA

KARAKAŞ

SEDA

22.09.2008

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI PROBLEMİ VE YANLI

REGRESYON TAHMİNCİLERİ

DURU

ÖZLEM

6.03.2008

ZAMAN SERİLERİ ANALİZİNDE ARIMA MODELLERİ VE BİR

UYGULAMA

LEVENDOĞLU

AYLİN

22.01.2009

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA GÖZLEMLENEN

MEVSİMSEL ANOMALİLER

TECER

RİTA

11.03.1999

T.C.M.B. AÇIK PİYASA İŞLEMLERİ DEĞİŞKENİNİN ÇEŞİTLİ

KANTİTATİF METODLARLA ANALİZİ

ARSLAN

FİLİZ

30.04.2009

İSO İLK 500'DE 1992-2007 YILLARI ARASINDA YER ALAN VE

BORSADA İŞLEM GÖREN FİRMALARIN AYLIK GETİRİLERİYLE

ARCH-GARCH MODELLERİNİ KULLANARAK VOLATİLİTE

HESABININ YAPILMASI

MAJIDOVA

KHAYALA

13.08.2009

ESKİ SOVYETLER BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE EKONOMİK

BÜYÜMENİN PANEL VERİ MODELLERİ İLE ANALİZİ

MAHİROĞLLARI

BARBOROS HAYRETTİN

22.01.2009

İKTİSADİ BÜYÜMEYE  ETKİ  EDEN FAKTÖRLERİN 

EKONOMETRİK İNCELEMESİ

SEMERCİ

ELİF

25.06.2009

KATEGORİK DEĞİŞKENLER İÇİN KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ

VE BİR UYGULAMA

TIRAŞOĞLU

MUHAMMED

17.12.2009

TÜRKİYE'DE ENFLASYON HEDEFLEMESİNİN MEVSİMSEL

EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

ÇELİK

MİNE

19.11.2009

VERİ MADENCİLİĞİ KULLANILAN SINIFLANDIRMA

YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA

TAŞKIN

ZEKİ

18.06.2010

DOLMABAHÇE SARAYINI ZİYARET EDENLERİN ZİYARET

NEDENLERİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

YILDIRIM

BURCU

10.08.2010

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA BİRİM KÖK TESTLERİ VE

GELİR YAKINSAMASI ANALİZİ: AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE VE

ADAY ÜLKELER İÇİN

AKEL SAATÇİOĞLU

EBRU

30.09.2010

VETERİNER İLAÇLARI TALEP TAHMİNİ ÖRNEĞİNDE

MEVSİMSEL ZAMAN SERİLERİNİN EKONOMETRİK

MODELLEMESİ

ERİŞ

ZEHRA AYÇA

8.09.2011

TÜRKİYE'NİN G-20 ÜLKELERİ İLE FİNANSAL BÜTÜNLEŞMESİNİN

ANALİZİ: VEKTÖR HATA DÜZELTME MODELLERİNDE İKİ

REJİMLİ EŞİK DEĞERLİ EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ YAKLAŞIMI

DOORANOVA

AİZHAMAL

29.12.2011

ERKEN UYARI SİSTEMLERİNDE KULLANILAN EKONOMETRİK

MODELLER VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE UYGULAMA

AKARSU

TİMUR

17.05.2012

KALİTENİN İYİLEŞTİRİMESİNDE İSTATİKSEL PROSES KONTROL

TEKNİKLERİNİN KULLANILMASI VE ÇAĞRI MERKEZİ UYGULAMASI

SAMİOĞLU

MERVE ERDOĞAN

3.09.2012

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ VE ENTELEKTÜEL SERMAYE

ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AKPAMUK

SİMGE NUR

11.03.2014

ÇOK DEĞİŞKENLİ DETERMİNİSTİK OYNAKLIK MODELLERİ:

BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ

ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GÜNDÜZ

HALİL İBRAHİM

14.07.2014

PANEL VERİ MODELLERİNDE PARAMETRE HOMOJENLİK

TESTLERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

VE RİSK İLE GETİRİ ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

KOÇHİSARLILAR

LİDYA

23.09.2014

KİŞİLER ÜZERİNDEKİ SİGORTACILIK BİLİNCİNİN ANKET

YOLUYLA ANALİZİ.

PAYAL

ENGİN

23.01.2015

TÜRKİYE'NİN 2002-2013 PERİYODUNDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ

DIŞ TİCARETİN İLLER BAZINDA İNCELENMESİ.

TORUN

NAZLI

15.06.2015

BİRİM KÖK TESTLERİNİN PERFORMANSLARININ K

ARŞILAŞTIRILMASI

RAHMANI

ELAHEH

10.07.2015

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE ENFLASYON VE ENFLASYON

BELİRSİZLİĞİ İLİŞKİSİ

ÇİĞDEM  YILMAZ

 

14.08.2015

HİSE SENADİ GETİRİLERİNDEKİ UZUN HAVIZA ETKİSİNİN

VE VOLATİLİTENİN  BELİRLENMESİ BRİC ÜLKELERİ

ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TUĞBA İNCE

 

25.12.2015

AB YE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE NİN MAASTRİCHT

KRİTERLERİNE

YAKINSAMA ANALİZİ

NİMET MELİS ESENYEL

 

31.05.2016

DÖVİZ KURUNUN TAHMİN EDİLMESİNDE İSTATİKSEL

YÖNRTMELERİN

KARŞILAŞTIRILMA ANALİZİ

SUNA TATLI

 

27.07.2016

MEKANSAL EKONOMETRİK MODELLER VE TÜRKİYEDE

İÇ GÖÇÜN

BELİRLEYİCİLERİN ANALİZİ

EKİN IŞILDAR

 

22.06.2017

ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME VE KÜMELEME ANALİZİ

YARDIMIYLA SAĞLIK

GÖSTERGELERİNİN İNCELENMESİ

 BARIŞ ERKAN YAZİCİ

 

14.07.2017

PANEL ZAMAN SERİLERİNDE YENİ YAKLAŞIMLARIN

KARŞILAŞTIRMALI

ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

ATTİLA AKTAŞ

 

^15.08.2017

SİGORTA SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN

ÖLÇÜLMESİ BİR

FİRMA UYGULAMASI

UĞUR ÖZDEMİR

 

5.01.2018

TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN

FAKTÖRLERİN

BELİRLENMESİNE

İLİŞKİN BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

SOYAD

AD

MEZUNİYET

TARİHİ

TEZ BAŞLIĞI

Ülengin

Burç

8.12.1990

Ekonometrik modellerde Optimizasyon

Montakhab

Hedeyat

13.12.1990

İran ekonomisinde ithal ikamesi ve yapısal değişmenin ekonometrik analizi

Güler

Fazıl

27.12.1990

Arıma Modelleriyle Gelecek Tahmini ve THY Yolcu Sayıları Üzerine Bir Deneme

Nemlioğlu

Ali Karun

15.12.1990

Görünürde İlişkisiz Regresyon Denklemleri Modeli ve Uygulaması

Safy

Dhia Naji

14.01.1991

Makro Tüketim Fonksiyonu ile İlgili Ekonometrik Bir Araştırma

Tüzgiray

Erdem

21.03.1991

Durağan Stokastik Süreçler Bir Yaklaşım Teorik Otokorelasyon Katsayılarının Matrislerle

Hesaplanması

Çil

Nilgün

17.06.1991

Üretim Fonksiyonlarının Ekonometrik Analizi

Abufaur

Münib Tevfik

16.11.1992

Sebze Fiyatları Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma (Irak 1974-1984)

Büyüklü

Ali Hakan

31.12.1992

Geleceğe Yönelik Tahminlerle İktisadi Modellerin ve Şokların Analizleri

KARDAŞ

EMİNE

27.12.1990

VARYANS ANALİZİ MODELLERİNDE GÖLGE DEĞİŞKEN KULLANIMI

Demiray

Metin

13.11.1995

Bütçe Açıklarının Finansmanında İç Borçların Yeri ve Etkisi

Bekiroğlu

Nural

27.03.1996

Lojistik Regresyon ve Multi Nomial Lojistik regresyonda Bir Uygulama

Tanbaşı

Nergis

10.04.1996

Nitel Bağımlı Değişkenli Ekonometrik Modellerin Hayat Sigortacılığına Uygulanması

Durdu

Kamil

28.03.1996

Zaman Serileri İçin Tahmin Teknikleri ve Uygulamaları

Korkmaz

Selin

17.06.1993

Turizm Planlaması ve Yat Turizmi

Akın

Melda

10.07.1997

Türkiye'deki Enfglasyonun Tahmini için Yapay Sinir Ağı ile Bir Uygulama

Deniz

Naim

16.10.1996

GAP'ın Türkiye Ekonomisine Katkıları Üzerine Bir Çalışma

Payaslıoğlu

Cem Eşref

10.07.1997

Panel Veri Yaklaşımıyla Firmalarda Büyüklük - Büyüme İlişkileri

Karagöz

Suat

20.11.1997

Talep ve Tedarik Süresinin Değişken, Sipariş Noktası İle Sipariş Miktarının Kesin Olmaması

Halinde Stok Kontrol Modelinin Bilgisayar İle Simülasyonu

Darsara

Manijeh Hadınejad

23.06.1998

Türkiye'de İmalat Sanayinin Gelişimi ve İthal İkamesi Üzerine Kantitatif Bir Deneme

Ulutürk

Sema

13.09.1999

İstatistik Kalite Kontrol Yöntemleri ve Bir Uygulama

Yılmaz

Volkan

6.07.1999

Gelecek Tahminlerde Çeşitli Vektör Otoregresif Modelleri ve Türkiye'deki Yabancı Sermayeye

Bir Uygulama

Şengün

Meltem

12.10.1999

Nonparametrik Regresyon Analizi Türk İmalat Sanayiinde Çalışanların Ücret Farklılaşmalarına

Yönelik Bir Uygulama

Topaloğlu

Beşir

27.06.2000

Endüstri işletmelerinde Mali Başarısızlık Üzerine Ekonometrik Model Denemesi

Akkartal

Erkur

24.04.2000

Splayn Fonksiyonlar ve Türkiye'de kişi Başına Düşen otomobil Miktarları üzerine Bir Uygulama

Göktaş

Özlem

23.03.2001

Durağan Olmayan Zaman Serilerinde Koentegrasyon Analizi ve bir Uygulama

Yıldız

Hilal

28.03.2002

Türkiye Ekonomisinde iktisadi Kriz ve Büyüme Analizinin Vektör Otregresif Modeller ile İncelenmesi

Karagöz

Murat

13.10.1992

Dogrusal olmayan regresyonda dogrusallıktan sapmanın ölçüsü

AKTÜKÜN

LEYLA AYLİN

18.04.2002

BOOTSTRAP YÖNETMLER VE DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİNE UYGULANMASI

TUNA

GÜLCAY

2.05.2002

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKALARI DEĞİŞİKLİKLERİNİN  DÖVİZ

KURU VOLATİLİTESİNE  ETKİSİ: ARCH YAKLAŞIMI

ÇETİNKAYA

NEBİYE

6.11.2003

BAĞIMLI NİTEL DEĞİŞKENLERDE LOGİT, PROBİT MODELLERİYLE TAHMİN VE UYGULAMALAR

KARAGÖZ

KADİR

12.08.2004

ÖNGÖRÜ VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİNDE BAYESYEN YAKLAŞIM

TÜRKAY

HAKAN

4.03.2004

DOĞRUSAL REGRESYON MODELLERİNİN ROBUST (DAYANIKLI) YÖNTEMLERLE TAHMİNİ VE

KARŞILAŞTIRMALI UYGULAMALARI

AYDEMİR

NAMIK

19.02.2004

DÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE'DE BANKACILIK

MIZIRAK

ZEKERİYA

7.04.2005

HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARININ YAPISAL ANALİZİ KONYA İLİ ÖRNEĞİ 1994/2003

TATOĞLU

FERDA YERDELEN

17.11.2005

SERMAYE PİYASASI'NDA RİSKİN SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLER İLE ANALİZİ

BAYRU

PINAR TOKAL

5.07.2007

ELEKTRONİK BASINDA TÜKETİCİ TERCİHLERİ ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI İLE LOJİT

MODELİN PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZAYDIN

LEVENT

1.12.2005

BÜYÜME MODELİNDE ÇEVRE SORUNUNDAN KAYNAKLANAN KARMAŞIK DİNAMİKLER

ZORTUK

MAHMUT 

1.11.2007

TÜRKİYE'DE HEDEFLENEN ENFLASYONDAN SAPMALARIN TAYLOR KURALI ÇERÇEVESİNDE

ANALİZİ-SINIR TESTİ YAKLAŞIMI

SATMAN

MEHMET HAKAN

24.07.2008

EKONOMETRİK YÖNTEM VE SORUNLARA GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMLARI VE İKTİSADİ

UYGULAMALAR

GÜRİŞ

BURAK

13.11.2008

ÇOK REJİMLİ EŞİK DEĞERLİ HATA DÜZELTME MODELLERİ İLE TÜRKİYE EKONOMİSİ'NDE

BÜTÇE AÇIKLARININ ANALİZİ

ALTAYLIGİL

YASİN BARIŞ

25.09.2008

ENTROPİ ÖLÇÜSÜ VE BAZI EKONOMETRİ UYGULAMALARI

KURTULUŞ

BORA

26.02.2009

ZAMAN SERİSİ ANALİZLERİNDE DOĞRUSAL OLMAYAN MODELLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE

UYGULAMASI

YORULMAZ

ÖZLEM

29.04.2010

İKTİSADİ ZAMAN SERİLERİNDE KARŞILAŞILAN AYKIRI GÖZLEMLER VE KULLANILAN GÜÇLÜ

TAHMİN YÖNTEMLERİ

ÇALIŞKAN ÇAVDAR

ŞEYMA

10.08.2010

TÜRKİYE'DE BÜTÇE AÇIKLARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİNİN VAR MODELLERİ İLE

İNCELENMESİ

İŞBİLEN YÜCEL

LEYLA

30.09.2010

PORTFÖY ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜLMESİ VE PORTFÖY

ETKİNLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA

KIRAN

BURCU

24.12.2010

KESİRLİ BÜTÜNLEŞME VE KESİRLİ EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMLARI: TÜRKİYE'DE BÜTÇE

AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ERDOĞAN

ALİ

28.04.2011

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ETKİNLİĞİ:

TÜRKİYE İÇİN EKONOMETRİK BİR UYGULAMA

EKİCİ

OYA

3.12.2010

İKTİSADİ ZAMAN SERİLERİNİN MODELLEMESİNDE BAYESYEN ANALİZLERİNİN ETKİNLİĞİ

ZEREN

FATMA

7.04.2011

MEKANSAL EKONOMETRİ VE MEKANSAL PANEL EKONOMETRİ YAKLAŞIMLARI: AB ÜYE

ÜLKELERİ İÇİN GELİR YAKINSAMA HİPOTEZİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

AYDIN

NOYAN

14.11.2012

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK OLGUSU VE ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN POLİTİKALARIN ETKİNLİĞİ

YILANCI

VELİ

19.10.2012

YUMUŞAK GEÇİŞLİ PANEL REGRESYON MODELLERİ VE E7 ÜLKELERİNDE ÇEVRESEL

KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN SINANMASI

HEPSAĞ

AYCAN

24.01.2013

ÇOK DEĞİŞKENLİ STOKASTİK OYNAKLIK MODELLERİ : PETROL PİYASASI İLE FİNANSAL

PİYASALARDA İŞLEM GÖREN SANAYİ SEKTÖRÜ ENDEKSİ ARASINDAKİ OYNAKLIK ETKİLEŞİMİ

ÜZERİNE BİR UYGULAMA

KARAKAŞ GEYİK

SEDA

11.03.2014

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ:İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ

SADAKATİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

HAKAN BEKTAŞ

20.11.2015

İKİLİ DEĞİŞKENLER İÇİN FAKTÖR ANALİZİ ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BURCU YILDIRIM TIRAŞOĞLU

31.05.2016

BİRİM KÖK TESTLERİNE BAYASYEN YAKLAŞIM : G20 ÜLKELERİNDE SATIN ALMA GÜCÜ

PARİTESİ TEORİSİNİN SINAMASI

ATİLLA YILDIRIMCI

02.09.2016

YAPISAL EŞİTLİK MODELLEŞMESİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARINDA KULLANIMI

MUHAMMED TIRAŞOĞLU

18.04.2017

DOĞRUSAL OLMAYAN PANEL BİRİM KÖK TESTLERİ : E 7 ÜLKELERİNDE GELİR YAKINSAMASININ

ARAŞTIRILMASI