Akademik

Öğretim Üyesi Künye Basım Yılı
Dr.Öğr.Üye. Hakan Bektaş Bektaş, H., İş Yaşam Dengesinin İş ve Kariyer Memnuniyeti ile İş Yerinde Stres Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, Güncel Konularla Bankacılık ve Finans içinde, Ed.: Arif Saldanlı ve Hakan Bektaş, İstanbul: Der Yayınları, 2019, ISBN: 978-975-353-595-3 2019
Dr.Öğr.Üye. Hakan Bektaş Yılancı, V., Bektaş, H. , Candan, G., 100 İstatistiksel Test, (Çeviri: Gopal K. Kanji, 100 Statistical Tests, Third Edition), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2019, ISBN: 978-605-033-083-0 2019
Doç.Dr. Mehmet Hakan Satman Satman, M.H., R ile Programlama, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2018, ISBN: 9786054749997 2018
Prof.Dr. Melda Akın Akın, M., İstatistiksel Öğrenme Teknikleri, Der Yayınları, İstanbul, 2017, ISBN: 978-975-353-488-8 2017
Doç.Dr.Handan Yolsal Yolsal, H., Parametrik Olmayan Yoğunluk Tahmincileri ve Regresyon Analizi, Detay Yayıncılık, 2017, Ankara, ISBN: 978-605-9440-75-2 2017
Yrd.Doç.Dr.Leyla İşbilen Yücel İşbilen, L.Y., "VERİ ZARFLAMA ANALİZİ, Frontier Analyst ve Windeap ile Portföy Etkinlik Ölçümü Örneği ve Çeşitli Uygulamalar", DER Yayınları, İstanbul-2017, ISBN:978-975-353-484-0. 2017
Yrd.Doç.Dr. Hakan Bektaş Bektaş, H., Açıklayıcı Faktör Analizi, Beta Yayıncılık, 2017 2017
Prof.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu Tatoğlu, F. Y., Panel Zaman Serileri Analizi - Stata Uygulamalı, Beta Yayıncılık 2017
Doç.Dr.Handan Yolsal ‘Nakit Kâr Payı Dağıtımının Pay Senedi Performansına Etkileri Üzerine Bir Olay Çalışması’ Şirketlerde Kâr Payı Dağıtımı, 6. Bölüm, 131-165, Nisan 2016, Editör İdil Özlem KOÇ, Nobel Yayıncılık, İstanbul, ISBN: 978-605-320-414-5 2016
Prof.Dr. Ferda Yerdelen Tatoğlu Gökçen A., Tatoğlu, F.Y., Kantitatif İktisat, Beta Yayınevi 2016
Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman Satman, Mehmet Hakan, "Genetik Algoritmalar", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2016 2016
Prof.Dr.Karun Nemlioğlu Prof.Dr.Mustafa Tekin Nemlioğlu A.K., Tekin M., "İstatistik", Der Yayınevi, İSTANBUL, 2015 2015
Prof.Dr.Mustafa Tekin Tekin M., "Matematik II", Der yayınevi, İSTANBUL, 2015 2015
Prof.Dr.Mustafa Tekin Tekin M., "Matematik I", Der yayınevi, İSTANBUL, 2015 2015
Prof.Dr.Mustafa Tekin Tekin M., "İstatistik Analiz", Der yayınevi, İSTANBUL, 2015 2015
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu Yilmaz B.E., Yerdelen Tatoğlu F., Ataer S., "The Analysis of 2008 Global Crisis in Terms of the Sustainability of Public Debt Stock and Budget Deficits of PIIGS Countries Panel Data Analysis", in: Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry, Copur Z., Eds., IGI, pp.329-336, 2015 2015
Doç.Dr.Burak Güriş Güriş B., "Panel Kirilmali Birim Kök Testleri Ve Eşbütünleme", STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Ed., DER , İstanbul, ss.269-278, 2015 2015
Doç.Dr.Burak Güriş Güriş B., "Panel Vektör Otoregresif Modeller Ve Panel Nedensellik", STATA ile Panel Veri Modelleri, Prof. Dr. Selahattin Güriş, Ed., DER, İstanbul, ss.279-292, 2015 2015
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş “Trabzon’da Yaşam Kalitesi Araştırması”, (Ulusoy, A. , Şeker, M. , Aslantürk, O. ve Bektaş, H.), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı – Ege Basım, İstanbul, 2015. (ISBN: 978-605-86616-4-6 ) 2015
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş “Kayseri Rekabet Endeksi 2013 – 2014” , (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. (ISBN: 978-605-86616-5-3) 2015
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş “İller Arası Rekabet Endeksi 2013-2014”, (Şeker, M. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), Kayseri Ticaret Odası – Kayra Ofset, Kayseri, 2015. ( ISBN: 978-605-86616-5-3) 2015
Prof.Dr.Nilgün Çil Nilgün Çil, "Finansal Ekonometri", Der Yayınları, istanbul, 2014 2014
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu İncekara A., Ustaoğlu M., Yerdelen Tatoğlu F., "Modeling Islamic Finance and Inclusive Growth for Emerging Markets: Evidence from Turkey and Malaysia", in: Islamic Finance Alternatives for Emerging Economies Empirical Evidence from Turkey, Ustaoğlu M., İncekara A., Eds., Palgrave, New York, pp.74-94, 2014 2014
Doç.Dr.L.Aylin Aktükün Enis Sınıksaran, Aylin Aktükün, Alpaslan Akay, "İktisatçılar için Matematik", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2014 2014
Yrd.Doç.Dr.Sema Ulutürk Akman Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş “İstanbul’da Yatırım Ortamı Tüketim Eğilimleri ve Talep Potansiyeli Araştırması”, (Şeker, M. , İncekara, A. , Altuğ, E. F. , Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. , Bektaş, H. ve Şişmanoğlu, E.) İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014. (ISBN: 978- 605- 86616- 2-2) 2014
Yrd.Doç.Dr.Sema Ulutürk Akman Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş “İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi” , (Şeker, M. , Akman Ulutürk, S. , Saldanlı, A. ve Bektaş, H.), İstanbul Kalkınma Ajansı – Şubat Basım, İstanbul, 2014. (ISBN : 978-605-86616-3-9) 2014
Prof.Dr.Nilgün Çil Nilgün Çil., "Purchasing Power Parity In Selected Mena Countries", in: Economic and Social Issues in the Middle East and North African Countries, Nilgün ÇİL, Eds., NOVA Publications , USA, pp.1-20-, 2013 2013
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu (Çeviri) "Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım", Çeviri (M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Kitabevi, ANKARA, 2013 (Çevrilen Bölümler: 1-İleri Panel Veri Yöntemleri 2-Temel Matematik Kuralları 3-Matematiksel İstatistiğin Temelleri) 2013
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu (Çeviri) "Ekonometriye Giriş Modern Yaklaşım Cilt 2", Çeviri (M. Wooldridge, Introductory Econometrics A Modern Approach), Editör: Çağlayan E., Nobel Yayıncılık, ANKARA, 2013 (Çevrilen Bölümler 1-Değişen Varyans 2-Tanımlama ve Veri Sorunları Hakkında 3-Temel Matematik Kuralları 4-Matematiksel İstatistiğin Temelleri) 2013
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Sümer K.K., "Makro Ekonometrik Modeller", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 2013 2013
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Sümer K.K., "Ekonometriye Giriş", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 2013 2013
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan Güloğlu B., Saridoğan E., "Economic And Social Issues In The Middle East And North African Countries", in: An Econometric Analysis Of The Sources Of Economic Growth Selected MENA Countries Under The Global And Regional Turmoil , Çil N., Eds., NOVA Publications , New York, pp.40-55-, 2013 2013
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu Yerdelen Tatoğlu F. "Panel Veri ekonometrisi", Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012 2012
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu Yerdelen Tatoğlu F. "İleri Panel Veri Analizi", Beta Yayıncılık, İstanbul, 2012 2012
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F. vd. "Erzincan Ekonomisi 2023 Vizyonu, (KUDEKA)", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2012 2012
Doç.Dr.Burcu Kıran Kiran B., "Carbon Dioxide Intensity Convergence: Evidence from OECD Countries", in: XII. International Symposium on Environmental Geotechnology, Energy and Global Sustainable Development, "Energy and the Environment", Menezes, G.B., H.K. Moo-Young, C. Khachikian, and T.C. de Brito Galvao (eds.). , Eds., California State University, Los Angeles, California, pp.21-29, 2012 2012
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan Solak F., Saridoğan E., " "Performance Of Central Asian Economies"", in: Central Asian Economies in Transition, Aysen Hic Gencer and Cevat Gerni , Eds., Cambridge Scholars Publishing, New Castle, pp.37-53-, 2012 2012
Prof.Dr.Nilgün Çil Doç.Dr.Burcu Kıran Kiran B., "“Searching The Validity Of The Fisher Hypothesis For Balkan Countries With Cointegration And Fractional Cointegration Approaches”", in: Balkan Studies IV, Economics&Law&Health, "Çil N.","Mladenovski G.", Eds., Cyril and Methodius University, Skopje, pp.200-210-, 2011 2011
Doç.Dr.Burak Güriş Güriş S., Çağlayan E., Güriş B., "Eviews Ile Temel Ekonometri", DER Kitabevi, İSTANBUL, 2011 2011
Yrd.Doç.Dr.Hakan Bektaş Hakan Bektaş, ” Türk Bankacılık Sektöründe Finansal Güç Derecelerinin İstatistiksel Yöntemlerle İncelenmesi “, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2011 2011
Doç.Dr.Handan Yolsal Handan YOLSAL, Mevsimselliğin İncelenmesinde Alternatif Yaklaşımlar, Detay Yayıncılık, Ankara, Nisan 2010 2010
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu Yerdelen Tatoğlu F. "Türkiye Ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde İşsizlik Ve Büyüme", Sahhaflar, İstanbul, 2010 2010
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu Tunalı H., İncekara A., Yerdelen Tatoğlu F. "Para Talebi Olgusu Ve Türk Halkının Para Talebinin İncelenmesi", İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 2010 2010
Doç.Dr.L.Aylin Aktükün Enis Sınıksaran, Aylin Aktükün, "Matematik ve İstatistik Uygulamalarıyla Mathematica", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010 2010
Doç.Dr.L.Aylin Aktükün Aylin Aktükün, "Kantitatif Karar Verme Teknikleri", Filiz Kitabevi, İstanbul, 2010 2010
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Sümer K.K., Gökçen A., "Republican Years And Istanbul: Economical And Industrial Refreshment", Capital of Cultures: İstanbul , Fahameddin Başar, Ed., Türk. Kültürüne Hizmet , İstanbul, ss.500-507-, 2010 2010
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Sümer K.K., Gökçen A., "Cumhuriyet Dönemi İstanbul'Unda İktisadi Ve Sınai Canlanma ", Kültürler Başkenti İstanbul, Fahameddin Başar, Ed., Türk. Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, ss.500-507-, 2010 2010
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan Saridoğan E., "Mikroekonomi Ve Makroekonomi Düzeyinde Küresel Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler Ve Stratejiler", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010 2010
Doç.Dr.Ercan Sarıdoğan Turanli R., Saridoğan E., "Bilim-Teknoloji-Inovasyon Temelli Ekonomi Ve Toplum", Istanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2010 2010
Doç.Dr.Mehmet Hakan Satman Mehmet Hakan Satman, "İstatistik ve Ekonometri Uygulamaları ile R", Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010 2010
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Çiftçi M., Sümer K.K., Ed., "Bireysel Servetin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’Nin Ab’Ye Uyum Sorunu", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 2009
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Sümer K.K., "Ab Sürecinde Dış Ticaret Modelleme Tekniklerine Ekonometrik Yaklaşımlar", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 2009
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Sümer K.K., "Demografi Ve Ekonomi", 1/100 000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı: Plan Açıklama Raporu, --, Ed., T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Ankara, ss.10-21-, 2009 2009
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Çiftçi M., Sümer K.K., Ed., "Üretimin Bölgesel Dağılımı Perspektifiyle Türkiye’Nin Ab’Ye Uyum Sorunu", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 2009
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Çiftçi M., Sümer K.K., "Son Genişleme Öncesinde On Iki Yeni Üyenin Ab’Ye Uyum Sorunu Üzerine Değerlendirmeler", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2009 2009
Doç.Dr.Ferda Yerdelen Tatoğlu Yerdelen Tatoğlu F., İncekara A. "Türkiye Ekonomisinde Son Yıllarda Yaşanan Yüksek Oranlı Büyüme Rakamlarının İç Piyasa Üzerindeki Etkileri", İTO, İstanbul, 2008 2008
Prof.Dr.Mustafa Tekin Tekin M., Çiftçi M., "Oecd Ekseninde Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 2007 2007
Prof.Dr.Mustafa Tekin Tekin M., Çiftçi M. , "Ab Mekan Kısıtında Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Kritikler – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 2007 2007
Prof.Dr.Mustafa Tekin Tekin M., Çiftçi M., "Eğitimin İktisadi Kalkınmaya Etkisi: Tarihi Gelişim Kritikleri – İstatistiksel Uygulamalar", İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Yayını, İSTANBUL, 2007 2007
Yrd.Doç.Dr.Özlem Göktaş Göktaş Ö., ""Teorik Ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi"", Beşir Kitabevi, İSTANBUL, 2005 2005
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Korkmaz E., Sümer K.K., Baloğlu B., Oktayer N., Çak M., "Mikro Kredi Modeli Yoluyla Yoksulluğun Azaltılması-İstanbul Örneği", İstanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2004 2004
Prof.Dr.Mustafa Tekin Tekin M., Çağlayan E. , "Excel Ile Temel Ekonometri", Der Yayın Yayınları, İSTANBUL, 2003 2003
Doç.Dr.Kutluk Kağan Sümer Kurtkan Bilgiseven A. , Yörük A., Genceli M., Sümer K.K., "Çalışma Hayatında Türk Kadını", Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu , ANKARA, 1993 1993


27 Mart 1952 yılında Resmi Gazete’de yönetmeliği yayımlanarak faaliyetlerine başlayan İstatistik Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne bağlı ve tüzel kişiliği haiz bir enstitü olarak kurulmuştur.

Enstitünün gayesi, memleket hakkında neşredilen istatistikleri tahlil etmek, Türkiye’ye uygun istatistik metotları araştırmak, Enstitü İdare Heyetince uygun görülecek mevzular hakkında anketler ve istatistik araştırmaları tertip etmek, istatistik teorisi ve metodolojisi üzerinde incelemeler yapmak, Enstitü “öğretime imkân verecek bir dereceye gelince, yüksek mektep mezunları ve istatistik işlerinde çalışanlar için tekâmül kursları mahiyetinde öğretimde bulunmaktır.

Enstitünün kurucusu; İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin ilk Dekanı olarak görev yapan ve 1949 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne seçilen Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ‘tır.

İstatistik Enstitüsü,  İstatistik Araştırma Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Geçmişten günümüze İstatistik Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini yerine getiren İstatistik Anabilim Dalı öğretim üyeleri  sırasıyla Ord. Prof. Dr. Ömer Celal SARÇ, Prof. Dr. Haluk CİLLOV, Prof. Dr. Kayıhan ÖZOĞUZ, Prof. Dr. Durmuş DÜNDAR ve Prof. Dr. A. Karun NEMLİOĞLU’dur.

Nisan 2016 itibariyle araştırma merkezimizin yönetim kurulu üyeleri: Prof. Dr. A. Karun NEMLİOĞLU (Müdür) , Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ (Müdür Yardımcısı), Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN, Doç. Dr. Melda AKIN ve Doç. Dr. Handan YOLSAL.Telefon: 0212 440 00 00 – 11660

E-posta: isamer@istanbul.edu.tr 

Bölüm öğretim elemanları tarafından 2010 yılından itibaren tamamlanmış ve devam eden iç ve dış kaynaklı projeler


Şenol Emir, “Dengeli Skor Kart Temelli Yeni Hizmet Geliştirme Uygunluğunun Bulanık Mantık Çerçevesinde Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Karşılaştırmalı Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, TÜBİTAK (ARDEB-3001), Araştırmacı, 18/01/2018-15/01/2019.

Hakan Bektaş, MONIAC Milli Gelir Simülasyonu, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 04.2018

Enis Sınıksaran & Mehmet Hakan Satman, "Matletik Mobil: Ortaokul Matematik Eğitimi İçin Bir Mobil Yazılım", İstanbul Üniversitesi Teknokent A.Ş., Yürücütü, 2018