Twitter hesabımız açılmıştır.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü resmi Twitter hesabını


https://twitter.com/iuekonometri1


adresinden takip edebilirsiniz.